G
 
 
Velkommen til grundejerforeningen Højene
 
Her finder du relevant information til dig som grundejer på Mannehøj og Kongehøj i Vejen kommune. 
 
Du kan se hvem der sidder i bestyrelsen og se hvilke områder bestyrelsen arbejder med ved at tage et kig i menupunkterne her på siden.  På opslagstavlen har du mulighed for at lægge information eller beskeder til grundejerne i foreningen.
 
Har du spørgsmål eller forslag er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses her.
 
 
Grundejerforeningen Højene
afholder generalforsamling
tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 på Skibelund Krat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år
     • Oplæg fra bestyrelsen i forhold til drift af legepladser i området og drøftelse af fremtidig løsning
     • Drøftelse af ændringer i vedtægter
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
4. Aflæggelse af regnskab
5. Vedtagelse af budget for 2018-2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d.28. februar 2015 (kan sendes her.

Årsregnskab for 2016 og budget for 2018-2020 findes på højene.dk, hvor den endelig dagsorden også kan ses.

Tilmelding senest d. 3. marts til: georg.ornskov.ronsch@gmail.com
 
 
Nyheder 
 
Der er blevet oprettet en lukker gruppe på facebook (Grundejerforeningen Højene - Kongehøj & Mannehøj 6600 Vejen). Fremover bliver nyheder m.m. annonceret via denne facebook gruppe. Den eksisterende nyhedsfeed bruges derfor ikke mere.
 
 
Webmaster: Georg Ørnskov Rønsch